De bouw van een schip begint bij een idee, een wens of een droom.
Om tot een goed eindresultaat te komen is de volledige uitwerking van het concept essentieel. Juist in deze fase biedt Chris Beuker Martiem een meerwaarde. Door kennis van ontwerp en bouw te koppelen aan innovaties en de modernste materialen, ontstaat het ideale kader voor het ontwerp en het ideale vertrekpunt voor de jachtarchitect.

Concept

[meteor_gallery id=”775″ show_description=false show_title=false thumb_height=134 thumb_crop=a columns=2]

De naval architect

Nadat alle uitgangspunten voor het ontwerp geformuleerd zijn, wordt een ontwerper ingeschakeld. Bij het uitwerken van het (voor-)ontwerp vindt een voortdurende terugkoppeling plaats naar de uitgangspunten. Zoals de lijst met wensen, maar ook het budget. Door maximale aandacht te geven aan deze fase, wordt de feitelijke bouw een gecontroleerd proces.

Het concept bepaalt de ontwerper

Chris Beuker Maritiem werkt met Seahorse naval architects, Martijn van Schaik, voor bijvoorbeeld rond- en platbodemjachten. Zo bestaan voor iedere discipline gespecialiseerde ontwerpbureaus. Zo heeft Chris Beuker Maritiem ook gewerkt met o.a. Hoek Design.

Van werkboot tot megajacht

In de afgelopen decennia is Chris Beuker betrokken geweest bij de ontwikkeling en bouw van een grote variëteit in schepen. Van professionele werkboten tot vrachtschepen. Maar het hart ligt in de jachtbouw, waar ruimte bestaat om langs klassieke lijnen moderne concepten te realiseren. Voor iedereen met de plan voor de bouw van een eigen schip is een gesprek met Chris Beuker Maritiem altijd de moeite waard.

Eigen ontwerplijn Lemsteraken

De Lemsteraken van Chris Beuker zijn inmiddels een bekende verschijning op de wedstrijdbanen. Naar eigen concept en getekend door Martijn van Schaik zijn deze hoogwaardig gebouwde schepen een verrijking van de klasse. Met behoud van klassieke waarden worden innovaties doorgevoerd die recht doen aan de potentie van het scheepstype, zonder te tornen aan de aard van de historische lemsteraak.

meer informatie

 

Contact