Regie en bouwbegeleiding in één hand 
De ontwikkeling en bouw van een custom built zeil- of motorjacht vormt een complex proces dat zomaar een jaar of langer kan duren. Om van het idee bij aanvang te komen tot de realisatie van een droom is een doelgericht projectmanagement benodigd en een strakke planning. Chris Beuker Maritiem voert de regie over de bouw, coördineert de samenwerking met subcontractors en vertegenwoordigt tegelijk de eigenaar.  

Beg

[meteor_gallery id=”982″ show_description=false show_title=false thumb_height=134 thumb_crop=a columns=2]

Voorontwerp en eerste bestek

Rode lijn in het bouwproces is het bestek waarin alle details van het schip worden samengebracht. Voor de eigenaar is het bestek in iedere fase het middel om het budget en de voortgang te kunnen zien. Chris Beuker Maritiem bewaakt het bestek vanaf voorontwerp en het bestek vormt tegelijk de basis van contractering.

Te boek stellen

Direct bij aanvang van de bouw, meestal na het gereedkomen van het definitieve ontwerp en bestellen van het snijpakket voor het casco, wordt het schip in aanbouw teboek gesteld. Vanaf dit moment is de opdrachtgever juridisch eigenaar. Vooraf worden betaalmomenten overeengekomen, parallel aan het gereedkomen van fasen tijdens de bouw. Zo wordt de opdrachtgever ook economisch eigenaar. Een laatste betaling vindt plaats na oplevering en proefvaart, als waarborg voor de eigenaar dat aan alle afspraken is voldaan.

Financiering en verzekering

Voordat gestart wordt met het ontwerp en de bouw, is het van belang het complete financiële traject zeker te stellen. Daar hoort ook verzekering bij. Chris Beuker Maritiem heeft de nodige ervaring met financieringsconstructies en werkt hiervoor samen met  KPMG Meijburg & Co, accountants en fiscalisten. Voor co-ownership en fiscaal aantrekkelijke financiering is het Dutch Classic Yachting Syndicate opgericht. Dit is een Scheeps-CV waarin eigenaren in gezamenlijkheid schepen inbrengen. Ook weet Chris Beuker Maritiem de weg in de juiste (aanbouw-)verzekeringen, het te boek stellen, CE- en Lloyds keurmerk en zo voort.

Inspectie en taxatie

Of het nu gaat om nieuwbouw, verkoopbemiddeling of opname ten behoeve van refit, Chris Beuker Maritiem verzorgt taxaties en inspecties in opdracht van de eigenaar. De waardebepaling voor een economische overdracht of inbreng, taxering van schade-omvang en herstelkosten, maar ook het uitwerken van bestekken voor renovatie en refit. Dankzij de praktijkervaring biedt Chris Beuker Maritiem altijd een realistische kijk op zaken.

Projecten

Chris Beuker Maritiem neemt naast de nieuwbouw ook projecten ter hand voor renovatie en refit. Het ontwerpen en leveren van een nieuw tuigplan, renovatie van in- en exterieur, vernieuwen van technische installaties; vooral in combinatie met de jachtservice activiteiten is veel mogelijk. Kijk onder recente projecten voor een overzicht.

Contact